|  Start  |  Våra böcker |  Våra författare  |  Larsons förlag  |
|  Nyheter |  Press  |  Länkar  |  Kontakta oss  |
 


  hft, 539 sidor,
  övers. Anna Bornstein
  9789178196951
  


 

Själens visdom

Verktyg för den moderna sökaren, del 2

av Paul Brunton


Vi vet alla hur undanglidande och svårfattbara våra djupaste tankar och inre bilder är. Hur kan det då vara möjligt att kartlägga vår tillvaros inre dimension och dess obanade stigar så att moderna människor kan förstå?

Paul Brunton tog sig an uppgiften med rika förutsättningar, sin praktiska läggning, sin ingående kunskap om våra visdomstraditioner och vetenskapens landvinningar och viktigast av allt – ivern och modet att själv uppleva det.

Själens visdom fortsätter och fördjupar resonemangen från boken Verkligheten bortom yoga.

Själens visdom är en bok för alla som grubblar över de stora livsfrågorna: Liv och död? Vem är jag innerst inne? Vad är meningen? Kan jag nå den inre verkligheten?

Paul Brunton förmedlar också sju övningar som kan öppna dörren till den allra djupaste medvetandenivåerna. De inkluderar en helande meditation till solen; övningar för att förändra framtiden, drömmar och sömnen samt slutligen en meditation på det allra djupaste tidlösa Verkligheten.

Se även Verkligheten bortom yoga

 

 
Larsons förlag  •  info@larsonforlag.se