|  Start  |  Våra böcker  |  Beställ här  |  Våra författare  |  Larsons förlag  |
|   Nyheter  |  Passa-på pris!  |  Press  |  Länkar  |  Kontakta oss  |
 
Vol01

  hft,
  språk: engelska
  9780943914121

  pris 149,00
 

Perspectives

Vol. 1, The Notebooks of Paul Brunton

av Paul Brunton


Paul Brunton (1898–1981) gjorde dagliga anteckningar och notiser under de sista trettio åren av sitt liv. Dessa ordnades i 28 kategorier som inbegrepp alla tänkbara aspekter av det andliga sökandet. Anteckningarna gavs sedan ut efter hans död i 16 volymer: ”The Notebooks of Paul Brunton”.

Ett representativt urval av citat ur alla kategorierna som ingår i Notebooks-serien finns publicerad i denna volym: ”Perspectives”.

Bland de ämnen som tas upp är exempelvis: sökandets väg och mål; elementär meditation; kroppen; känslor och emotioner; intellektet; etik; hälsa; naturens läkedom; egot; världens kris; ondskans orsaker; det sköna i konsten; nåd och inspiration; det högre jaget; mystiska upplevelser; avancerad kontemplation; den andliga läraren; mentalism; det Absoluta.


Vol 2, Vol 3, Vol 4, Vol 5, Vol 6, Vol 7, Vol 8, Vol 9, Vol 10, Vol 11, Vol 12, Vol 13, Vol 14, Vol 15, Vol 16
Beställ här

 

Larsons förlag  •  Box 6074  •  121 06 Johanneshov  •  info@larsonforlag.se