|  Start  |  Våra böcker  |  Beställ här  |  Våra författare  |  Larsons förlag  |
|   Nyheter  |  Passa-på pris!  |  Press  |  Länkar  |  Kontakta oss  |
 
Vol3

  hft, 390 sidor
  språk: engelska
  0-943914-16-7

  pris 145,00
 

Practices for the Quest
Relax and Retreat

Vol. 3, The Notebooks of Paul Brunton

av Paul Brunton


Sökandets metoder: den långa vägen; mentala övningar; andlig utveckling; utvecklingens takt; känslomässig balans; självförståelse och vilja; disciplin och laster; sökandet och socialt ansvar; nåd.

Avslappning och retreat: inre och yttre balans; korta och långa viloperioder; att undvika stress och yttre tryck; att slappna av i kropp, andning och sinne; retreatcentra; ensamt retreat; att finna inspiration i naturen; solnedgångsövningen.

Vol 1, Vol 2, Vol 4, Vol 5, Vol 6, Vol 7, Vol 8, Vol 9, Vol 10, Vol 11, Vol 12, Vol 13, Vol 14, Vol 15, Vol 16


Beställ här

 

Larsons förlag  •  Box 6074  •  121 06 Johanneshov  •  info@larsonforlag.se