|  Start  |  Våra böcker  |  Beställ här  |  Våra författare  |  Larsons förlag  |
|   Nyheter  |  Passa-på pris!  |  Press  |  Länkar  |  Kontakta oss  |
 
Vol 2

  hft, 429 sidor
  språk: engelska   
  0-943914-22-1

  pris 145,00
 

Emotions & Ethics
The Intellect

Vol. 5, The Notebooks of Paul Brunton

av Paul Brunton


Känsla & etik: att ändra attityd; yttre faktorer; samvete; godhet; altruism; bikt och ånger; sanningsenlighet; kärlek; medkänsla; familj; vänskap; lycka; högre och lägre emotioner; moget känsloliv; andlighet och känslor, att undvika fanatism; ickevåld; pacifism.

Intellektet: intellektets roll; dess värde; dess begränsningar; skillnad mellan förnuft, intuition och insikt; att utveckla intellektet; självständigt tänkande; jämförelse och syntes; abstrakt tänkande; fakta och logik; semantik; vetenskap och metafysik; spekulationer eller kunskap; intellektet och den högre verkligheten.


Vol 1, Vol 2, Vol 3, Vol 4, Vol 6, Vol 7, Vol 8, Vol 9, Vol 10, Vol 11, Vol 12, Vol 13, Vol 14, Vol 15, Vol 16


Beställ här

 

Larsons förlag  •  Box 6074  •  121 06 Johanneshov  •  info@larsonforlag.se