|  Start  |  Våra böcker  |  Beställ här  |  Våra författare  |  Larsons förlag  |
|   Nyheter  |  Passa-på pris!  |  Press  |  Länkar  |  Kontakta oss  |
 
Vol10

  hft, 260 sidor
  språk: engelska   
  0-943914-33-7

  pris 128,00
 

The Orient

Vol. 10, The Notebooks of Paul Brunton

av Paul Brunton

Orienten
: möte mellan öst och väst; inflytande på väst; skillnaden mellan öst och väst; syntes av öst-väst; Krishnamurti; Rudolf Steiner; Indien; förändring och modernisering; kastsystemet; yoga-filosofi; buddhism; vedanta; jainism; Shankara; Ramana Maharshi; Aurobindo; Atmananda; Gandhi; Ramakrishna; Vivekananda; Kina; taoism; Konfucius; chan buddhism; Tibet; Japan; zenbuddhism; Sri Lanka; Angkor Wat; Burma; Java; muslimska kulturer; sufism; Egypten; Grekland; antikens filosofi; Sokrates; Pytagoras; Platon; Plotinus; kristendomen och österländsk inflytande; gnosticism.Vol 1, Vol 2, Vol 3, Vol 4, Vol 5, Vol 6, Vol 7, Vol 8, Vol 9, Vol 11, Vol 12, Vol 13, Vol 14, Vol 15, Vol 16


Beställ här

 

Larsons förlag  •  Box 6074  •  121 06 Johanneshov  •  info@larsonforlag.se