|  Start  |  Våra böcker  |  Beställ här  |  Våra författare  |  Larsons förlag  |
|   Nyheter  |  Passa-på pris!  |  Press  |  Länkar  |  Kontakta oss  |
 
Vol13

  hft, 490 sidor
  språk: engelska   
  9780943914398

  pris 159,00
 

Relativity, Philosophy and Mind

Vol. 13, The Notebooks of Paul Brunton

av Paul Brunton


Den relativa världen: det förändliga kosmos; den dubbla ståndpunkten; medvetandetillstånd; vaka; dröm; djup sömn; det fjärde medvetandetillståndet; tid, rymd, orsak och verkan;

Vad är filosofi: termen filosofi; inspiration och praktiskt liv; filosofi i relation till religion och mystik; skillnaden mellan den mystiska och den filosofiska vägen; helhet och balans; balans mellan tanke och känsla; insiktsfull handling; nyckeln till fullkomlighet; insikt; tjänande; filosofen.

Mentalism: sinnesvärlden; kroppen; hjärnan; språnget från materiellt sinnesintryck till mental upplevelse; den mentala världen; världen en projektion; världens ursprung i medvetandet; medvetande som kunskap; det individuella medvetande och världsmedvetandet; drömanalogin; den moderna vetenskapens ståndpunkt; den mystiska upplevelsen i ett mentalistisk perspektiv; medvetande som världen; det tomma medvetandet.


Vol 1, Vol 2, Vol 3, Vol 4, Vol 5, Vol 6, Vol 7, Vol 8, Vol 9, Vol 10, Vol 11, Vol 12, Vol 14, Vol 15, Vol 16


Beställ här

 

Upp
Larsons förlag  •  Box 6074  •  121 06 Johanneshov  •  info@larsonforlag.se