|  Start  |  Våra böcker  |  Beställ här  |  Våra författare  |  Larsons förlag  |
|   Nyheter  |  Passa-på pris!  |  Press  |  Länkar  |  Kontakta oss  |
 
Vol15

  hft, 384 sidor
  språk: engelska   
  0-943914-43-4

  pris 137,00
 

Advanced Contemplation
The Peace Within You

Vol 15, The Notebooks of Paul Brunton

av Paul Brunton

Avancerad kontemplation: att börja på den korta vägen; vad är den korta vägen; sanningen om plötslig upplysning; den långa vägens begränsningar; själens mörka natt; den långa vägen som förberedelse; övergången till den korta vägen; jämförelser mellan den långa och korta vägen; balans mellan, syntes och transcendens; avancerad meditation; det befriande leendets yoga; vittnesövningen; ”som om”-övningen; minnesövningen; från meditation till kontemplation; att stilla sinnet; att ge efter för nåden; att gå in i tomheten; Nirvikalpa Samadhi; att meditera på gränsen till tomheten; att återkomma från tomheten; varför Buddha log.

Friden inom dig: sökandet efter lycka; livets begränsningar; filosofisk lycka; hjärtats glädje; att vara stilla; att behålla stillheten i det dagliga livet; att vända sig inåt; att öva sinne och hjärta; verklig asketism; tidlöshet; den djupaste stillheten; att stilla egot; den tysta mittpunkten; den Stora stillheten.


Vol 1, Vol 2, Vol 3, Vol 4, Vol 5, Vol 6, Vol 7, Vol 8, Vol 9, Vol 10, Vol 11, Vol 12, Vol 13, Vol 14, Vol 16


Beställ här

 

Upp
Larsons förlag  •  Box 6074  •  121 06 Johanneshov  •  info@larsonforlag.se