|  Start  |  Våra böcker  |  Beställ här  |  Våra författare  |  Larsons förlag  |
|   Nyheter  |  Passa-på pris!  |  Press  |  Länkar  |  Kontakta oss  |
 
Vol16

  hft, 480 sidor
  språk: engelska   
  0-943914-46-9

  pris 149,00
 

Enlightened Mind, Divine Mind

Vol 16, The Notebooks of Paul Brunton

av Paul Brunton

Det upplysta sinnet: Världsmedvetandet i det individuella medvetandet; Gud finns i människan; människan blir aldrig gud; den bestående upplysningen; glimtar och den bestående insikten; grader av upplysning; sahaja; icke-dualistisk insikt; individualiteten består; världen består; den Vise; skillnader i grad av upplysning och uttryck; endast Gud är perfekt; den hjälp den Vise kan ge; effekter av en vis människas närvaro; en katalysator för de högre krafterna; alla upplysta är inte lärare; undervisande mästare; att urskilja och undvika falska lärare; råd och varningar till ofullkomliga lärare; hur man finner en sann mästare; hur man närmar sig en upplyst mästare; hur man blir accepterad som elev; relationen lärare-elev; läraren en symbol för det högre Jaget; så småningom lämnar man sin lärare.

Världsidén: universums gudomliga ordning; mening, ändamål och intelligensen i universum; Världsidéns natur; varför uppstod universum; en emanation av det Sanna; förändring som en allstedes varande princip; paradoxer, dualism och ickedualism hos universum; motsatser och cykliska rörelser i universum; människans sanna idé; meningen med livet; att få en glimt av Världsidén; att samarbeta med Världsidén; människans mål är inte att uppgå i det Gudomliga.

Världsmedvetandet: vad är Gud? olika synsätt på Gud; är Gud god? Gud bortom vår kunskap; den Gud vi tillber; Världsmedvetandets natur; beskrivning, attribut och krafter; Världsmedvetandet och ”skapelsen”; att skilja på Världsmedvetandet och det Absoluta.

Det Enda: det Absoluta; det enda som har verklig existens; det Verkliga som självständigt; transcendent; unikt; det Verkliga som oföränderligt; det Verkliga som Tomheten; det Verkliga som källa till vårt medvetandet; vår relation till det Absoluta; vi kan inte uttrycka Det – men det finns ett värde i att försöka; Verkligheten som vi möter i det högre Jaget; meditationer på det Absoluta; den yttersta ”upplevelsen”.


Vol 1, Vol 2, Vol 3, Vol 4, Vol 5, Vol 6, Vol 7, Vol 8, Vol 9, Vol 10, Vol 11, Vol 12, Vol 13, Vol 14, Vol 15


Beställ här

 

Upp
Larsons förlag  •  Box 6074  •  121 06 Johanneshov  •  info@larsonforlag.se