|  Start  |  Våra böcker  |  Beställ här  |  Våra författare  |  Larsons förlag  |
|   Nyheter  |  Passa-på pris!  |  Press  |  Länkar  |  Kontakta oss  |
  brunton  

Paul Brunton


Paul Brunton (1898–1981) är en filosof och författare från vår egen tid. Han är en erfaren, varm och varsam vägledare för den som söker en personlig erfarenhet av den inre verkligheten.

Paul Brunton bekände sig aldrig till någon religion eller filosofisk riktning. Han förblev obunden och fri att följa ljuset i sitt inre. Därför dras moderna människor till hans idéer.

”Jag söker inte sprida någon ny eller främmande lära. Jag önskar inga lärjungar. Jag vill inte göra människor beroende av någon person eller organisation. Däremot vill jag gärna bidra till att människor upptäcker läraren och vägledaren i sitt eget innersta”, säger Paul Brunton.

Hans böcker har tryckts i sammanlagt mer än två miljoner exemplar på 17 olika språk.Böcker:

se Bruntonbiblioteket

Hemsidor:

Paul Brunton Stiftelsen

Paul Brunton Daily Note

Paul Brunton Philosophic Foundation 


Upp
Larsons förlag  •  info@larsonforlag.se