|  Start  |  Våra böcker  |  Våra författare  |  Larsons förlag  |
|   Nyheter  |  Press  |  Länkar  |  Kontakta oss  |
     

Terence T. Gorski


Dr Terence T. Gorski är en internationellt erkänd expert inom missbruksproblematiken och en av USA:s främsta specialister när det gäller återfallsprevention av kemiskt beroende förbrytare. Han har utvecklat team som skall verka i samhället vid problem med personer beroende av alkohol, droger, vid övergrepp och annan kriminalitet. Terence har en omfattande erfarenhet av arbete med stödprogrammet EAP (employee assistance programs) för anställda inom vården av kriminellt belastade personer samt anlitas som sakkunnig av personal inom brandförsvaret, polisen och av läkare.

Tillsammans med Merlene Miller har han kartlagt och utförligt beskrivit de varningssignaler som föregår återfallet och hur man framgångsrikt förebygger eller avbryter den process som skapar suget efter drogen.

Bok:

Vid sunda vätskor

 


Larsons förlag  •  info@larsonforlag.se