|  Start  |  Våra böcker  |  Våra författare  |  Larsons förlag  |
|   Nyheter  |  Press  |  Länkar  |  Kontakta oss  |
   

Martin Krauklis


Martin Krauklis är teol. kand., präst och konsnär. Hans omvärderande biografi Martin Luther – liv och verk, och nyöversättning av Martin Luthers Stora katekes, fick ett mycket positivt mottagande.

Tillsammans med Ola Schenström har han skrivit boken Utbrändhet – den nya folksjukdomen.Böcker:

Martin Luther – liv och verk


Martin Luthers Stora katekes

Utbrändhet – den nya folksjukdomen

 


Larsons förlag  •  info@larsonforlag.se