|  Start  |  Våra böcker  |  Våra författare  |  Larsons förlag  |
|   Nyheter  |  Press  |  Länkar  |  Kontakta oss  |
     

Merlene Miller


Merlene Miller är professionell utbildare och författare. Hon har tillsammans med en av USA’s främsta specialister inom återfallsprevention, Terence T. Gorski, tagit fram material till en ny modell för behandling, framförallt baserad på tekniker för återfallsprevention. Tillsammans tillhandahöll de lokala utbildningar inom Chicagoområdet i dessa metoder,vilka nu har vunnit ett landsomfattande anseende i USA.

Bok:

Vid sunda vätskor

 


Larsons förlag  •  info@larsonforlag.se