|  Start  |  Våra böcker  |  Våra författare  |  Larsons förlag  |
|   Nyheter  |  Press  |  Länkar  |  Kontakta oss  |
     

Janet Geringer Woititz

Janet G. Woititz (1939–1994) var grundare och chef för Institute for Counseling and Training, New Jersey, USA.

Att växa upp i ett hem där en eller båda föräldrarna är aktiva alkoholister, innebär mänga umbäranden och påfrestningar för ett barn. Upplevelserna följer ofta barnet långt upp i vuxenlivet.

På 1980-talet började man i USA att uppmärksamma dessa negativa effekter. Pionjären inom detta område är Janet G. Woititz. Hennes institut har specialiserat sig på att behandla enskilda personer och familjer med en dysfunktionell bakgrund såsom, förutom alkoholmissbruk, narkotikaberoende, spelberoende, religiös fanatism etc.

 

Bok:

Vuxna barn till alkoholister

 
Larsons förlag  •  info@larsonforlag.se