|  Start  |  Våra böcker  |  Våra författare  |  Larsons förlag  |
|   Nyheter  |  Press  |  Länkar  |  Kontakta oss |

Nyheter


Här hittar du våra senaste utgivningar. Klicka på länkarna för att läsa mer. 

Mer info

Verkligheten bortom yoga
av Paul Brunton

Vår verklighet har två dimensioner. Den ena, den objektiva fysiska, är mät- och vägbar och studeras vetenskapligt. Den andra, den subjektiva, kan bara utforskas av oss själva men gömmer många av livets stora skatter såsom källan till vårt medvetande och känsloliv, vår förståelse, meningen med hela och vår själ.

 

 
 

Mer info

Själens visdom
av Paul Brunton

Själens visdom är en bok för alla som grubblar över de stora livsfrågorna: Vem är jag innerst inne? Liv och död? Vad är meningen? Och kan jag själv nå den inre verkligheten.

 

 
 

Mer info

När allt rasar samman
av Pema Chödrön

Det finns en möjlighet att bli lycklig precis inom räckhåll, men vi brukar ironiskt nog missa den, för vi är så upptagna med att fly smärta och lidande.

Pema Chödröns genomgripande och medkännande råd, om vad vi ska göra när allt rasar samman, är tagna från traditionell buddhistisk undervisning. De går tvärs emot alla våra normala vanor och förväntningar.

 
 
 
Upp
 
Larsons förlag  •  info@larsonforlag.se