Böcker av Paul Brunton

 

  A Search in Secret India (1934)   Till Indien (1975); På spaning i det fördolda Indien (2006) (övers. A. Bornstein)
  The Secret Path (1935)   Den hemliga vägen (1973) (övers. I. Troëng)
  A Search in Secret Egypt (1936)   Till Egypten (1978) (övers. A. Bornstein)
  A Message from Arunachala (1936)    
  A Hermit in the Himalayas (1936)   Till Himalaya (1986) (övers. A. Bornstein)
  The Quest of the Overself (1937)   Vägen till Överjaget (utgiven i två volymer: del 1; 1981 och 2; 1983) (övers. A. Bornstein)
  Indian Philosophy and Modern Culture (1939)    
  The Inner Reality (1939)
utgiven i USA under titeln:
Discover Yourself (1939)
  Den inre verkligheten (1976) och Bhagavadgitas hemlighet (1987) (övers. A. Bornstein)
  The Hidden Teaching Beyond Yoga (1941)    
  The Wisdom of the Overself (1943)    
  The Spiritual Crisis of Man (1952)   .

_______________________________________________________________________________________

  Utgivet postumt    
       
  Essays on the Quest (1984)    
  The Notebooks of Paul Brunton (16 volymer) (1984–88)    
  Inspired Wisdom in Practice (A. Broekhuysen, red.)    
  Meditations for People in Charge (P. Cash, red.)   Meditationer för bättre ledarskap (1997) (övers. R. Larson)
  Meditations for People in Crisis (S. & L. Cohen, red.)   Meditationer i livskriser (1997) (övers. R. Larson)
  What Is Karma? (P. Cash, red.)   Meditationer om karma (1998) (övers. R. Larson)
      Dag för dag (1999) (urval och övers. R. Larson)

_______________________________________________________________________________________

 

  Böcker om Paul Brunton    
       
  Paul Brunton: A Personal View, av Kenneth Thurston Hurst    
  Paul Brunton: Essential Readings, av J. Godwin, P. Cash, & T. Smith    
  Paul Brunton: A Bridge Between India and the West, av Annie Cahn Fung. Publicerad på internet som pdf och Word dokument i två volymer. (2002)
Se webbplatsen: www.wisdomsgoldenrod.org