Den hemliga vägen

Av Paul Brunton

Med hjälp av den självanalys, som noggrant beskrivs i boken, skalas det dunkelt tänkta bort ur medvetandet, och ger oss en klar och upplyst väg att gå. Vi lär oss genom ödmjukhet och mental tystnad, och med hjälp av enkla dynamiska övningar, att få kunskap om oss själva. Kontakten med intuitionen förfinas och en väg öppnas till vårt innersta, gudomliga centrum – som Paul Brunton kallar Överjaget.

Den hemliga vägen är en levande och kärleksfull bok. Den förmedlar en vishet av ett ovanligt slag, där orden bärs upp av en inre kraft, som lyser upp mörkret inom och utom oss.

Paul Brunton påminner också om en ofta bortglömd möjlighet: att låta sig inspireras av storslagenheten i naturen – där vi kan glömma vardagens bekymmer och oro, och bara vara – liksom att ta till oss skönheten i den stora musiken och konsten. Han ger konkreta och praktiska råd, som i hög grad underlättar det andliga sökandet, och som leder oss till en bättre, en mer inspirerad och meningsfull tillvaro.

Den hemliga vägen är baserad på mångtusenårig erfarenhet, som har anpassats till vårt sätt att tänka och leva. Den blir en följeslagare genom livet, som vid varje ny genomläsning uppenbarar djupare insikter. I boken läggs grunden för de andliga övningar som ingående beskrivs och förklaras i böckerna Vägen till Överjaget, del 1 och del 2.

En studiehandledning utarbetad av Paul Brunton och Anna Bornstein finns tryckt i boken.

Boken finns att beställa på: