Våra böcker

Alkoholismens alfabet

I bokens första del beskrivs i en rad kapitel vad alkoholism är, hur denna sjukdom ter sig för familjen, hur den drabbar barn och ungdomar, hur behandlingen går till etc.

Att finna själen : meningen med livet på jorden

I boken delar författaren med sig av sina rika erfarenheter. Sökaren inom oss får insiktsfull hjälp i konsten att närma sig livets höjdpunkt – upplysningen, det andliga uppvaknandet.

Bhagavadgitas hemlighet

För en västerländsk publik kommenterar Paul Brunton centrala delar av Bhagavadgita, den österländska heliga skriften.

Den hemliga vägen

Med hjälp av den självanalys, som noggrant beskrivs i boken, skalas det dunkelt tänkta bort ur medvetandet, och ger oss en klar och upplyst väg att gå.

Den inre verkligheten

Vägen till frihet leder varken öster- eller västerut, utan inåt. Om man följer detta mystiska spår, kommer ens yttre liv att börja förändras.

Effektiv presentationsteknik : för dig som föreläser och utbildar

Rune Nilsson ger dig massor av goda råd och tips som kan användas direkt för att göra en framgångsrik presentation.

Känn dig själv : en bok om frigörelsens filosofi

Boken handlar om moderna människors livssituation – hur vi ska finna mening, sammanhang och trygghet i en värld som hotar att rasa samman, i en tillvaro där egoism och galenskap ohämmat breder ut sig.

Konsten att bli fri – Psykologens guide till de 12 stegen

Den här boken handlar om att göra slut med sig själv men utan att dö. Konsten att bli fri är psykologens guide till den yttre och inre befrielse som De tolv stegen erbjuder.

Martin Luther : liv och verk

Boken är en initierad och spännande berättelse om munken som, mot sin vilja, blev centralgestalten när en ny kristen tradition tog form och en ny kyrka växte fram.

Martin Luthers Stora katekes

Denna nyöversättning vill göra den djupa och innerliga andlighet som finns i Martin Luthers Stora katekes tillgänglig för nutidens människor.

Meditationer för bättre ledarskap

Boken belyser en rad viktiga frågeställningar. Den innehåller korta texter att meditera över, att hämta inspiration och nya krafter från.

Meditationer i livskriser

Boken innehåller korta, meditativa texter att fundera över, lära av, inspireras av och hämta nya krafter från.

Meditationer om karma

Boken innehåller korta, koncentrerade texter att låta sig inspireras av och hämta nya krafter ifrån.

När allt rasar samman : innerliga råd för svåra stunder

Pema Chödröns genomgripande och medkännande råd, om vad vi ska göra när allt rasar samman, är tagna från traditionell buddhistisk undervisning.

Nycklar till insidan

På spaning i det fördolda Indien

Denna bok beskriver Paul Bruntons första resa till Indien.

Profeten

Detta är en en unik nyutgåva av original översättningen till svenska som första gången gavs ut 1977. Boken profeten hör till de mest lästa böckerna någonsin.

Shanti Devi – en berättelse om reinkarnation

Ett av de mest väldokumenterade fallen av reinkarnation finns nu åter i tryck.

Själens visdom

Själens Visdom är en bok för alla som grubblar över de stora livsfrågorna; Vem är jag innerst inne? Liv och död? Vad är meningen? Och – kan jag också bli en inre hjälte och utforska den inre verkligheten?

Smärtans Ansikten

Boken handlar om smärta ur ett brett fysiskt, psykiskt, andligt och socialt perspektiv: uppkomst, funktion, utredning, behandling.

Solens hjärta : hur man tränar sitt sinne – spegeln som klargör allt

Denna bok består av undervisning som har givits på buddhistcentret Karma Shedrup Dargye Ling i Mälarhöjden, Stockholm.

Styrketårar – Alkoholismens ansikten

Alkoholism är en – sjukdom – men i högsta grad en behandlingsbar sådan. Det går att ta itu med den och att leva med den, precis som med andra kroniska sjukdomar.

Till Egypten

De forntida egyptier, för vilka det vanliga livet inte längre erbjöd någon lockelse, sökte sig till mysterietemplen.

Till Himalaya

Paul Brunton sökte ensamheten i naturen. Han gjorde det mäktiga Himalaya till sin lärare i mental tystnad, och upplevde en stillhet så djup att Guds närvaro kunde förnimmas.

Utbrändhet – den nya folksjukdomen

Utbrändhet, den nya folksjukdomen är en fakta- och studiebok. Den ger en heltäckande bild av sjukdomens orsaker och behandling, och av förebyggande åtgärder.

Vägen till Överjaget – del 1

Är vi något mer än kropp, tankar och känslor? Gåtan människan kan verka outgrundlig. Men genom att metodiskt utforska oss själva, kan vi finna nyckeln både till vår egen verklighet och universums.

Vägen till Överjaget – del 2

Med hjälp av de övningar som presenteras i boken, kommer sökaren att kunna uppleva och i sitt liv förverkliga andliga sanningar som hittills kanske bara snuddat vid hans medvetande som bleka och flyktiga tankar.

Varulvsvalsen : en bok om medberoende

Dr Söderling tar upp medberoendets orsaker, konsekvenser för individen, familjen, i samhället samt hur man bryter den onda cirkel som ett destruktivt medberoende kan innebära.

Verkligheten bortom yoga

I Verkligheten bortom yoga visar Paul Brunton hur de båda dimensionerna hänger samman och hur var och en av oss kan lära känna de subjektiva
existentiella djupen.

Vid sunda vätskor

I boken förklaras i detalj hur strukturerad återfallsprevention (i nio punkter) kan ge patienten en känsla av trygghet.

Vuxna barn till alkoholister

Boken handlar om de tretton karaktärsdrag, som enligt författaren, är gemensamma för barn som vuxit upp i alkoholistfamiljer.