Konsten att bli fri – Psykologens guide till de 12 stegen

Av Håkan Lindholm Doveson

KONSTEN ATT BLI FRI – Psykologens guide till de tolv stegen
Den här boken handlar om att göra slut med sig själv men utan att
dö. Det gjorde bokens författare, Håkan Lindholm Doveson. Han är
psykolog och psykoterapeut. Men han är också nykter alkoholist.
Mötet med de tolv stegen förändrade hans liv i grunden. Konsten
att bli fri är psykologens guide till den yttre och inre befrielse som De
tolv stegen erbjuder.

Vilka dåliga vanor eller destruktiva beteendemönster hjälper dig
att överleva men hindrar dig att leva? Är du ohälsosamt upptagen av sötsaker, snabbmat, din mobiltelefon, dåliga relationer, en
oönskad men tryggt välbekant ovana? Är du kanske till och med
ohälsosamt upptagen av dig själv?

Är du villig att göra ett kärleksfullt uppror mot dig själv? Då kan den
här boken hjälpa dig att släppa taget om destruktiva beteendemönster. Den kan hjälpa dig att sluta överleva och börja leva.
”Ett hoppfullt vittnesbörd om att vägen till befrielse står öppen”
Rickard Borgenback, pilgrimspräst

”En självutlämnande beskrivning av en personlig resa från
nattsvart förtvivlan till hopp och tillförsikt”
Fredrik Falkenström, professor i klinisk psykologi

Köp boken på Publit:

Alternativt: