Martin Luther : liv och verk

Av Martin Krauklis

Martin Luther: liv och verk är en initierad och spännande berättelse om munken som, mot sin vilja, blev centralgestalten när en ny kristen tradition tog form och en ny kyrka växte fram.

Framställningen, som spänner över vida fält från Luthers privata liv till förklaringar av teologiska problem är av intresse för alla, oberoende av andlig eller kulturell inriktning. Luthers imponerande livsverk var inte bara avgörande för utformningen av den lutherska kristendomen, utan inspirerade även omdaningen av den romersk-katolska kyrkan. Fortfarande efter 500 år är Martin Luther i högsta grad aktuell.

I Martin Krauklis biografi möter vi, till mångas förvåning, en humoristisk, modig och levnadsglad människa. Berättelsen spänner över vida fält, från tummandet på de sista mynten i hushållskassan till rättfärdiggörelse genom tro. Detta är ett nytt grepp inom lutherlitteraturen. Tidigare har denna helhetssyn inte givits plats inom samma boks pärmar. Här får dessutom Martin Luther själv berätta med egna ord, tack vare rikligt med citat från hans brev och skrifter, vilket bidrar till den starka läsupplevelsen.

Författaren Martin Krauklis är teol.kand., präst och konstnär.

Boken finns att beställa på: