Profeten

Av Kalil Gibran

Detta är en en unik nyutgåva av original översättningen till svenska som första gången gavs ut 1977. Boken profeten hör till de mest lästa böckerna någonsin. Den kom först ut i Amerika 1923, och blev en omedelbar succé. Många har konstaterat att Profeten har varit mest eftertraktad i tider av stora förändringar och kriser. I sådana tider behöver vi människor fasta orienteringspunkter, och många vittnar om att det är just något sådant som Profeten erbjuder. Idag känner nog de flesta av oss extrem osäkerhet om vad som egentligen händer i världen och vart vi är på väg. Profetens tidlösa budskap pekar mot en verklighet bortom det materiella och skänker tröst och styrka. Den läses och reciteras i alla livets avgörande skeden.

Köp boken på Publit:

Alternativt: