Solens hjärta : hur man tränar sitt sinne – spegeln som klargör allt

Av Lama Ngawang

”När järnfåglarna flyger färdas Buddhas lära till västerlandet” lyder en spådom från Padmasambhava, som var en av förgrundsgestalterna när buddhismen kom till Tibet. Kanske är det detta vi bevittnar i våra dagar då intresset för buddhismen ökar i väst. För Sveriges del är Lama Ngawang en av de verkligt betydelsefulla personerna i detta skeende.

Denna bok består av undervisning som har givits på buddhistcentret Karma Shedrup Dargye Ling i Mälarhöjden, Stockholm. Undervisningen översattes från tibetanska till svenska av skickliga tolkar och har sedan redigerats av Elin Lagerkvist.


Jag berättar allt detta för er för att förklara essensen av en särskild stärkande dryck, ordens essens, läkedom för hundra sjukdomar.

Denna undervisning hör samman med lamornas muntliga undervisning. Den stämmer med deras erfarenhet under meditation och kan också sättas i samband med vår egen erfarenhet.

Den förklarar också tydligt vår tillvaros erfarenheter och även hur viktig vänskapen mellan manligt och kvinnligt är, liksom mellan föräldrar och barn.

Den kan också analyseras av stora lärda och sådana som är mycket intelligenta och studerar flitigt. Men det finns ett gammalt talesätt: ’Till och med de lärda kan bli vilseledda.’ Hur stor deras lärdom än är, är deras kunskap som att ta upp vatten med fisknät. Till och med en olärd fåraherde kan nå befrielsen genom att vara fri från förväntan. Ingen som väntar sig något kan bli befriad. Då är man som en blind som ser upp mot himlen utan att se den och få någon glädje av det.

Har man en fast övertygelse utan någon förväntan och har sann hängivenhet, då kan man hitta reliker i en hunds tänder. Därför är denna undervisning som en spegel, där man ser sig själv mycket klart.”    – Lama Ngawang

Boken finns att beställa på: