Styrketårar – Alkoholismens ansikten

Av Lars Söderling

Styrketårar innehåller 27 laddade kapitel, fördelade på sju ämnesområden:

1. Beroendet, förnekandet, kontrollförlusten, sjukdomsutvecklingen.

2. De medicinska komplikationerna.

3. Alkoholismen i arbetslivet. Arbetsgivarens och fackets roll och ansvar. Förslag till alkoholpolicy. Enligt lag måste det finnas en alkoholpolicy på varje arbetsplats.

4. Diagnostik, sjukhistoria, laboratorieprover etc.

5. Behandling. Program för återfallsprevention. Tolvstegsprogrammet, AA.

6. Förebyggande på individ-, familje- och samhällsnivå.

7. Varför dricker man – och varför är det så svårt att låta bli?

Alkoholism är en – sjukdom – men i högsta grad en behandlingsbar sådan. Det går att ta itu med den och att leva med den, precis som med andra kroniska sjukdomar. Patienten kan få uppleva en harmonisk utveckling som kompensation för många förlorade år.

”Styrketårar är den första, lättförståeliga boken på svenska om alkoholism.”
Pia Mattsson/Arbetet

”Styrketårar är en stark läsning! Dessutom är den ett slags lärobok i alkoholism, den första som är begriplig för en lekman.”
Kjell Fridh/Bon Appetit

”Äntligen har det kommit en bok – Styrketårar – som kan hjälpa oss att tackla alkoholproblemen på ett vettigt sätt. Skaffa boken, den är absolut nödvändig!”
Tidskriften Grafia

Boken finns att beställa på: