Utbrändhet – den nya folksjukdomen

Av Martin Krauklis och Ola Schenström

Utbrändhet och stressrelaterad sjuklighet har på kort tid vuxit till en folksjukdom. Förutom det mänskliga lidande stressjukdomarna medför, är deras konsekvenser förödande för företagen och samhällsekonomin.

Det har hittills rått brist på handfasta åtgärdsprogram och verktyg för att vända den negativa utvecklingen. Martin Krauklis och Ola Schenströms bok utgör ett sådant verktyg. Den unika kombinationen av deras respektive kunskapsområde som präst och läkare har resulterat i en fördjupad analys och en tidigare aldrig skådad bredd när det gäller att förstå och åtgärda dessa problem.

Utbrändhet, den nya folksjukdomen är en fakta- och studiebok. Den ger en heltäckande bild av sjukdomens orsaker och behandling, och av förebyggande åtgärder på individ-, arbetsplats-, kommunal och nationell nivå.

Boken, som riktar sig till såväl enskilda läsare som studiegrupper, avslutas med en studiehandledning.


”Utbrändhet, den nya folksjukdomen
Skriven av prästen Martin Krauklis och Ola Schenström, som är specialist i allmänmedicin och verksamhetschef på Mjölkuddens vårdcentral i Luleå. En aktuell, bred och välskriven bok som berör allt från definitioner till behandling av utbrändhet. Innehåller även handledning om man vill läsa boken i studiecirkel.”
LÄKARTIDNINGEN nr 14, 2002, Volym 99

”Bra skrivet om utbrändhet
Stressrelaterade sjukdomar är ett tecken i tiden i vår del av världen. Trots att allt tyder på att fler och fler drabbas fortsätter tempot att vridas upp på arbetsmarknaden. Ola Schenström, distriktsläkare, och Martin Krauklis, präst, har tillsammans skrivit boken ”Utbrändhet – den nya folksjukdomen”, en rik källa till hjälp för människor som drabbats. Här finns fler goda och konstruktiva exempel på vad man kan göra på andra sidan ”väggen”, både för den enskilde och för arbetsgivare.”
ICA-KURIREN, nr 11-2002

”Nytänkande om stress och utbrändhet
Vi nås dagligen av rapporter via media om ökade sjukskrivningstal, stora kostnader för samhället och hur olika arbetsplatser går på knäna på grund av ökad stress och utbrändhet. Mycket har skrivits i denna fråga och vi kan ta del av både vetenskaplig och populärvetenskaplig litteratur. Många konsulter och förståsigpåare finns i branschen och nästan varje vecka kommer någon form av inbjudan via posten att delta i den ena eller andra utbildningen.

Ola Schenström, distriktsläkare i Luleå, och Martin Krauklis, författare och präst i Svenska kyrkan, har tillsammans kommit ut med en ny bok just om utbrändhet. Här får man mer än i många andra böcker en praktisk handledning till hur man som enskild individ eller i grupp kan arbeta med problemen …”
Eva Marklund/MEDIKAMENT 1-02

Boken finns att beställa på: