Varulvsvalsen : en bok om medberoende

Av Lars Söderling

Medberoendet är en naturlig följd av svåra omständigheter. Det kan gälla alkoholism hos en eller flera familjemedlemmar. Det kan gälla andra typer av beroendesjukdomar, handikapp, kronisk värksjukdomar, ätstörningar, psykisk sjukdom m.m.

Innebörden är att familjen får problem genom att en medlem är exempelvis alkoholist. De anhöriga spelar med på olika sätt genom att anpassa sig till problemet eller ta efter alkoholistens sjuka beteende och göra det till det normala. Alkoholen styr livet i familjen vare sig man vill det eller inte, och vare sig man är medveten om det eller inte. Man spelar med i den falska roll som ofta utvecklas hos alkoholisten för att dölja det verkliga förhållandet, och man sätter sig själv och sina behov i andra hand.

Dr Söderling tar upp medberoendets orsaker, konsekvenser för individen, familjen, i samhället samt hur man bryter den onda cirkel som ett destruktivt medberoende kan innebära.


”Varulven är en man (eller en kvinna) som ibland förvandlas till varg under inflytande av magiska krafter. Det onda och det goda i samma varelse. När han bjuder upp till dans får man akta sig.

Detta är vad som händer i en familj när ett beroende med sin magiska kraft tar kontrollen över människorna. Då blir de alla medberoende och dras med i dansen. Varulven valsar med dem. Och de medberoende valsar med. Omgivningen tittar på – eller blundar; förstår ingenting – eller tiger och vill ingenting veta. Den som ser och vill hjälpa är kanske själv hjälplös. Och varulvsvalsen blir allt mer vådlig och förgörande.

Den kan bli en dödsdans för hela familjen om ingen lyckas bryta förtrollningen.”

Boken finns att beställa på: