Verkligheten bortom yoga

Av Anna Bornstein

Utforskningen av det inre riktar sig mot centrala begrepp som ligger till grund
för att förstå vår inre verklighet. I sin bok, ’Nycklar till insidan’, möter journalisten
och författaren Anna Bornstein utmaningen att tydligt och lättförståeligt beskriva
komplexa fenomen som för de flesta är abstrakta eller osynliga och för andra alltid
närvarande. Genom ett livslångt sökande har Anna dedikerat sig åt att hitta lämpliga
begrepp, ord och former för att förmedla subtila innehåll på ett sätt som vanliga
människor kan ta till sig och förstå.
I ’Nycklar till insidan’ kombinerar Anna både journalistisk skicklighet och författarkonst.
Boken tar oss med på hennes resa av strävan att skapa öppna kanaler mellan
den medvetna personligheten och det omedvetna, mellan olika roller, erfarenhetsområden,
kunskaper och intuitioner. Som läsare får du ta del av Annas livsvisdom,
praktiska meditationsövningar och får på ett ömsint och intimt sätt lära känna några
av de människor som har haft en betydande påverkan på Annas liv.
Min önskan har varit att vara helt och fullt närvarande i allt jag tar mig för – en möjlighet
som mina meditativa äventyr visat mig. Jag vill därför be dig som läser det här, bli inte
irriterad över de språng som min framställning gör mellan olika världar eller dimensioner.
Anna Bornstein

Boken finns att beställa på:

Vår verklighet har två dimensioner. Den ena, den objektiva fysiska, är mät- och vägbar och studeras vetenskapligt. Den andra, den subjektiva, kan bara utforskas av oss själva men gömmer många av livets stora skatter såsom källan till vårt medvetande och känsloliv, vår förståelse, meningen med det hela och vår själ. Paul Brunton var en stigfinnare i den inre dimensionen, men stod också stadigt på jorden och tog
vetenskapen till hjälp.

I Verkligheten bortom yoga visar han hur de båda dimensionerna hänger samman och hur var och en av oss kan lära känna de subjektiva existentiella djupen. Paul Brunton tog vara på vårt mänskliga visdomsarv från olika delar av världen, men tillhör själv ingen etablerad religion eller skola. Kanske det förklarar hans praktiska metod och klara blick, en modern upptäcktsresande i varje tum, i verklighetens subjektiva, mest svårnåbara dimension.

Vi gläds åt att ge ut hans Opus Magnum på svenska i Sverige, ett av de mest sekulära länderna i världen. Den här nyutgåvan har uppdaterats för att inkludera författarens slutliga revideringar och inkluderar såväl ett förord av översättaren Anna Bornstein samt en introduktion av redaktörerna vid Paul Brunton Philosophic Foundation.

Paul Brunton (1898-1981) var en upplyst filosof och författare från vår egen tid. Han har givit ut ett 30-tal böcker som behandlar ett brett spektrum av centrala frågor som möter oss när vi upptäcker och fördjupar vårt andliga sökande.

Köp boken på Publit:

Alternativt: