Alkoholismens alfabet

Av Lars Söderling

I bokens första del beskrivs i en rad kapitel vad alkoholism är, hur denna sjukdom ter sig för familjen, hur den drabbar barn och ungdomar, hur behandlingen går till etc.

Detta innebär en avsevärd breddning och fördjupning av motsvarande innehåll i boken Styrketårar.

Bokens andra del är ett unikt och mycket uppskattat uppslagsverk – från AA till Öppet möte – med drygt 250 ord – och begreppsförklaringar, varav somliga omfattar mer än en hel tätskriven boksida.

AA-rörelsen är fortfarande relativt okänd i Sverige, trots att det finns cirka 450 AA-grupper verksamma i landet. Denna bok råder – med råge – bot på den bristen.

”Dr Söderling skriver lättfattligt och engagerat. Han är klarsynt och samtidigt starkt medkännande. Dessa egenskaper gör att boken bör kunna vara till stor glädje för både patienter och anhöriga samt inte minst för terapeuter av olika slag som kopplas in i behandlingen av dessa fall.”

Lars-H Blomberg/Borås Tidning

Boken finns att beställa på: