Martin Luthers Stora katekes

Av Martin Luther

Denna nyöversättning vill göra den djupa och innerliga andlighet som finns i Martin Luthers Stora katekes tillgänglig för nutidens människor.

Målet har varit att så troget som möjligt återge Luthers tankar, råd och förmaningar på ett för moderna läsare begripligt och inspirerande sätt. Föråldrade uttryck har ändrats varsamt, men Martin Luthers kraftfulla och pregnanta språk lyser ändå klart igenom.

Stora katekesen är fylld av Luthers mäktiga andliga kraft, hans innerliga tro och ljusa förtröstan. Han skriver enkelt, rakt på sak, utan minsta tvekan och med bergfast trosvisshet.

Översättningen har gjorts av Martin Krauklis.

En studiehandledning, skriven av Martin Krauklis, finns att ladda ner från hemsidan.

Se även Martin Luther – liv och verk

Boken finns att beställa på: